sobota, 14. marec 2020

UVODNE INFORMACIJE


Spoštovani starši!
V skladu z navodili in priporočili, ki smo jih dobili s strani MIZŠ, se od ponedeljka, 16. 3. 2020 dalje, pouk ne izvaja na šoli, ampak se del pouka izvaja doma po navodilih učiteljev. Na tej spletni strani so pod zavihki po razredih zbrana vsa  navodila za delo do petka, 20. 3. 2020. Znotraj vsakega razreda je preko komentarjev tudi omogočena komunikacija med učenci in učitelji.
Prosimo vas, da skušate delo organizirati tako, da bo enakomerno razporejeno od ponedeljka do petka. Svoje otroke vzpodbujajte, da delajo čimbolj samostojno in se držijo navodil učiteljev, da bodo le-ti lahko zagotovili sprotne povratne informacije.
Spodbujajte vrstniško sodelovanje na daljavo, vendar upoštevajte tudi načela varne rabe interneta.
Prav tako povzemamo priporočila pediatrov, da so otroci za nekaj tednov izključeni ne samo iz šol, ampak tudi iz vseh oblik druženja ali skupinskih športnih in drugih aktivnosti. Zato pediatri odsvetujejo vsa druženja otrok v zaprtih prostorih ali obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Družine naj se zadržujejo doma ali zunaj na prostem, vendar brez druženja z drugimi. Športne aktivnosti lahko skupaj z otrokom izvajamo zunaj na prostem individualno. Prav tako naj to ne bo čas celodnevnega virtualnega druženja, ki sicer ne predstavlja nevarnosti za širjenje virusa, je pa kljub vsemu tvegano početje za otroke in mladostnike, če je časovno in vsebinsko nenadzorovano.

V želji po zdravju in uspešnem medsebojnem sodelovanju vas lepo pozdravljamo.